Bli med – dugnad på tursti

Dugnad på ny tursti fra Ølmheim til Uri (ved rasteplassen).  Stort oppmøte på første dag med 11 vaksne, 5 ungar og ei katt! Bli med på nok ein triveleg ettermiddag der vi ryddar skog og kratt, og tek oss tid til litt saft og kaffe. Stien skal bli ein del av ein samanhengande tursti til Nornesfeltet og vidare til Slinde.

Oppmøte: Brua/busslomma på ØlmheimDugnad på Ølmedalsstien

Tid: Torsdag 8. Mai kl 18:00-20:00

You may also like...