17. mai 2014

Korpset i bygda har for få medlemar i dag. Me spelar i folketoget 17.mai frå Ståi til festplassen på Ylvisåker med 11 medlemar + Rønnaug og Ivar. Tidlegare medlemar bør koma inn att i korpset !

Korpsundervising på Norane Skule rett etter eller i skuletida.

I korpset sit ingen på reservebenken !

Leif Arne

Spelar Euphonium

You may also like...