Bli medlem i ungdomslaget

Visste du at du får fordeler med medlemsskapet? Rimelegare leige av hus og utstyr og rimelegare billettar til arrangement, er i dag noko av det vi kan tilby.

Det er ikkje store innhogget kontingenten gjer i budsjettet ditt. Det vil i 2016 framleis berre koste kr. 100 pr. person å vere medlem i Norane ungdomslag. Du vert automatisk registrert som medlem ved innbetaling til kontonr. 3781.14.14337. Husk å få med kven det vert betalt for ved innbetaling.