Ynskjer du å leige Nortun?

NORTUN – UTLEIGE I 2016

 

Leige av Nortun: Ta kontakt med gruppeleiar i husnemnda : Bente Molland Lindborg tlf :48156454

 

Det er mange som ynskjer å leige huset utover året, dersom du ynskjer å leige er det ein stor fordel å vera tidleg ute med bestilling av huset.