Konglerike miniputt – turneringer 2016

Stad, klubbar og datoar for årets turneringar er bestemt:

Norane er med i Sogn 2:

  • Kaupanger  08.mai
  • Bjørn 12.juni
  • Hafslo 28.august
  • Sogndal 25.september
  • Luster
  • Norane

Det vert sonemøte for miniputt-fotballen torsdag 21.april kl.18 på Skei Hotell.
Arrangørar av Kongleriket Miniputt har møteplikt denne dagen og Norane  og andre klubbar som har lag med i miniputt-fotballen er vert oppfordra om å vere tilstades.

Fagleg program for kvelden 21. april kjem seinare, men her vil det også bli delt ut premiar + dommarskjorter + anna materiell til kvar enkelt turnering!

You may also like...