Stølstrimmen 2017

Norane idrettslag ynskjer velkomen til nye turar for året. Vi har 11 postar med bøker. Bruk gjerne turkartet for Sogndal – Leikanger for å finne fram. NB! Punkta på kartet referer til namnet på staden og ikkje nøyaktig til der kassa står.

Her er liste over postane og kart til: Støltrim_Norane_2017

You may also like...