Ekstraordinert årsmøte 11. april kl 18:00

Styret i Norane Idrettslag inviterer til ekstraordinert årsmøte onsdag 11. april klokka 18:00 i klubblokale på Ylvisåker – Norane oppvektsenter.

SAK 1. Godkjenning av innkalling
SAK 2. Val av møteleiar
SAK 3. Val av sekretær
SAK 4. Val av 2 representantar til å skriva under møteboka
SAK 5. Godkjenning av rekneskapet
SAK 6. Val

Velkomen!

Styret

You may also like...