Category: Familiebading

Idrettslaget har tilbod til medlemmer i alle aldersgruppar om familiebading i i oppvarma basseng i symjehallen i Sogndal. Fri aktivitet. Ikkje symjeføre born er foreldra sitt ansvar, og må ikkje opphalde seg på djupna utan at ein vaksen er med.