Aspirant Opplæring

 

Terminliste Aspirantar Norane Skule- og Ungdomskorps vår 2015

 

Heisann!

Har prøvd å lage ei lita oversikt over når me har tenkt å ha aspirantopplæring. I tillegg ynskjer me å få til nokre individuelle øvingar før fellesøvingane, slik at aspirantane våre kan få litt meir hjelp enn det dei får når alle er samla. Håpar dette er noko alle ynskjer å ta del i J

Den individuelle øvinga vil finne stad onsdagar før fellesøvinga: frå kl. 16.30- 16.55. Me rulerer slik at alle får individuell opplæring. Fellesøvinga vil starte kl. 16.55- ca. 17.30 (17.45). Det kan bli endringar i planen, men då vil de få nærare informasjon.

 

Månad DATO INDIVIDUELL ØVING (16.30-16.55) FELLESØVING         (16.55- 17.30/17.45) INSTRUKTØR(AR)
01   28. januar Ingebjørg Alle Heidi og Leif Arne
02   04. februar Thea Alle Heidi og Leif Arne
02   11. februar Alexander Alle Heidi og Leif Arne
02   25.februar Johan Emmanuel Alle Leif Arne
03   04.mars Tuva Alle Leif Arne
03   11.mars Ingebjørg Alle Heidi og Leif Arne
03   18.mars Thea Alle Heidi og Leif Arne
03   25.mars Johan Emmanuel Alle Heidi og Leif Arne
04   08.april Tuva Alle Heidi og Leif Arne
04   15.april Ingebjørg Alle Heidi og Leif Arne
04   22.april Thea Alle Heidi og Leif Arne
04   29.april Johan Emmanuel Alle Heidi og Leif Arne
05   06.mai Tuva Alle Heidi og Leif Arne
05   13.mai Ingebjørg Alle Heidi og Leif Arne
05   20.mai Thea Alle Heidi og Leif Arne
06   03.juni Johan Emmanuel Alle Heidi og Leif Arne
06   10.juni Tuva Alle Heidi og Leif Arne
06   17.juni Alle Heidi og Leif Arne

 

I tillegg til desse øvingane, vil aspirantane få invitasjon til å vera med å høyre på konsert som Norane Skule- og Ungdomskorps skal ha i løpet av våren. Nærare informasjon om dette kjem seinare. Aspirantane vil òg få invitasjon til å vera med på semesteravslutninga korpset skal ha i løpet av mai månad. Gjennom dette ynskjer me at aspirantane skal få eit godt forhold til korpset, og at dei vil bli ein del av fellesskapet og samhaldet der J

 

Me gleder oss til resten av vårsesongen!

 

Mvh

Heidi og Leif Arne