Førjulsbasar

Førjulsbasar  1. sundag i advent 2015 i Nortun…

Fint om du bidreg med noko til messa som juleting, håndarbeide,

og bakst av ymse slag 🙂

2013-11-23 15.57.57