Tagged: Kurs

Er du ung og engasjert i idretten?

Sogn og Fjordane Idrettskrins inviterer til leiarkurs for ungdom i Vik i Sogn 17.-19.oktober Kurset er prega av aktivitet, involvering og tema som: – Teambuilding og sjølvtillit – Ungdom i sentrum – Idrettens organisasjon...