Norane Blog

Styret i NUL

Laget er organisert slik fram til årsmøtet 11. februar:   1. Styret Leiar: Stig Johnny Buvik, tlf. 907 61 912 Nestleiar: Arne Slinde Ahlin, tlf. 916 38 367 Kasserar: Nina Kathrin Slinde Styremedlem: Voichi...

Bli medlem i ungdomslaget

Visste du at du får fordeler med medlemsskapet? Rimelegare leige av hus og utstyr og rimelegare billettar til arrangement, er i dag noko av det vi kan tilby. Det er ikkje store innhogget kontingenten gjer...

Årets korpsmarknad i Nortun

Sundag 15. mars 2015 kl. 1600.. Korpskonsert. Det er høve til å kjøpe gode kaker med Te, kaffi eller brus. Mange fine gevinstar på gjennomgangslodd og åresalg…  

Styrereferat

Referat frå styremøte i Norane skule og ungdomskorps 14. januar 2015 Til stades: Hilde Bøtun, Heidi Bøtun Skartun, Kristine Lyngset Sviggum, Leif Arne Aasen, Normann Henning Fimreite, Heidi Fondenes, (Arild Slinde) Saker Årsplan Vanlege...

Positiv trend i korpset

Korpset kunne glede seg over 5 nye aspirantar 7. januar 2015 ! Instrument: Tenor/baryton; Ingebjørg, Thea, Johan og Alekssander. Kornett: Tuva. Instruktørar: Heidi og Leif Arne. Althorn gruppa er styrka og tel i dag 3...

Nye aspirantar

Nye aspirantar kan møte i Nortun 7. januar 2015 kl. 1700… Korpset er klar til å starte gratis opplæring for nye og tidlegare medlemar ! Du får spelande trening og tett oppfølging. Du får utlevert instrument når...