Monthly Archive: september 2014

Idrettsskule 1.-4. klasse

I år skal idrettskulen vere i skyttarhallen kvar måndag frå 13. oktober til 8. desember. (Oppstart etter jul er 5. januar) Lars og Hilde (tilsette ved Norane Oppvekstsenter) skal vera trenarar og Anne Britt...

Er du ung og engasjert i idretten?

Sogn og Fjordane Idrettskrins inviterer til leiarkurs for ungdom i Vik i Sogn 17.-19.oktober Kurset er prega av aktivitet, involvering og tema som: – Teambuilding og sjølvtillit – Ungdom i sentrum – Idrettens organisasjon...