Er du ung og engasjert i idretten?

Sogn og Fjordane Idrettskrins inviterer til leiarkurs for ungdom i Vik i Sogn 17.-19.oktober

Kurset er prega av aktivitet, involvering og tema som:

– Teambuilding og sjølvtillit

– Ungdom i sentrum

– Idrettens organisasjon

– Leiing og leiarrolla

– Kommunikasjon og retorikk

Påmelding til ungdomsidrett.sfj@gmail.com innan 6. oktober

Sjå vedlagde invitasjon: Er du ung og engasjert i idretten?

Norane Idrettslag  tilbyr deg gjerne praksis og dekker kursavgiften! Vilkåret et du gjennom praksisen bidreg til aktivitetar i laget.

Alle som gjennomfører aktiviteter får attest for innsatsen sin. Ta kontakt med Oddny Else Ylvisåker dersom du har spørsmål

You may also like...