Monthly Archive: november 2014

Førjulsbasar

2014 Førjulsbasarinfobrev . Musikkens venner arrangerer førjulsbasar i Nortun søndag 30. november kl. 15.00 Norane skule- og ungdomskorps spelar. Hovudvinstar: Heimelaga adventskalender, pinneside, ei korg med julegodt, pyntegrøntkransar, og snøkule med broderi I tillegg kjem...

Speletrening på onsdagar

Speletrening onsdagar: 12. november i Nortun kl. 1700 til 1745 i fyrste omgang. Korpset har så øving 1745 til 2000. Korpset ser fram til at me er i gang med speletreng for nye utøvarar rett over...