Førjulsbasar

2014 Førjulsbasarinfobrev .

Musikkens venner arrangerer førjulsbasar

i Nortun søndag 30. november kl. 15.00

Norane skule- og ungdomskorps spelar.

Hovudvinstar: Heimelaga adventskalender, pinneside, ei korg med julegodt, pyntegrøntkransar, og snøkule med broderi

I tillegg kjem alt det me får inn av gåver frå musikkvenner! Dei som har noko dei vil gi kan levera det heim til Heidi Fondenes eller Hilde Bøtun eller seinast søndag 30. november kl. 10.00 i Nortun.

På basaren vil det bli konsert, sal av smålodd og  trekning av lotteriet, kafé og ei lita velkomstoverrasking.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Heidi (tlf. 909 93 396)

 

Helsing frå

Hilde Bøtun og Heidi Fondenes

 

Leif Arne

Spelar Euphonium

You may also like...