Foreldremøte barnefotball NIL

Tid: onsdag 4. feb kl 18:00
Stad: på skulen(formingsrommet)

Alle som har barn som skal spela fotball eller lurer på om dei vil spela fotball kommande sesong er hjarteleg velkomne.

Saker:
1. Kva lag skal me melde på?
2. Trenarbehovet?
2. Innkjøp av nye drakter til alle spelarane (tenk gjennom aktuell størrelse)
3) Informasjon og diskusjon av ny avtale med Intersport – den gamle med 15 % er i desse dagar på veg ut
4) Ymse

Vel møtt
Einar Ylvisåker

You may also like...