Årsmøte Norane Idrettslag

Styret i Norane Idrettslag inviterer til årsmøte måndag 22. februar klokka 19:00 i klubblokale på Ylvisåker – Norane oppvektsenter.

SAK 1.            Godkjenning av innkalling
SAK 2.            Val av møteleiar
SAK 3.            Val av sekretær
SAK 4.            Val av 2 representantar til å skriva under møteboka
SAK 5.            Godkjenning av årsmeldingar
SAK 6.            Godkjenning av rekneskapet
SAK 7.            Fastsetting av kontingent
SAK 8.            Innkomne framlegg
SAK 9.            Val

Ønskjer du å kome med framlegg til sak på årsmøtet, må forslag sendast styret innan 7. februar.

MØT OPP PÅ ÅRSMØTE OG SEI MEININGA DI – VELKOMEN !

Styret

You may also like...