Minitrimmen

Idrettskule for dei som er fem år og mindre. Trening saman med foreldra.

Annakvar torsdag kl. 17.15 – 18.39

I gymsalen, Ylvisåker.

Oppstart etter jul: 14. januar (siste: 10.mars)

Oppstart i hasut var 15. oktober (partalsveker)

Siste gong før jul var 10. desember  (felles juleavslutning heile barneidretten)

Frukt og kvelds etter treninga!

Ta med innesko og kopp!

FRI LEIK
Foreldra deltek i aktivitetane saman med borna, og hjelper til med rydding.
Maria Landøy Slinde, Marianne Yttri Sætre og Monica Slinde Solberg er kontaktpersonar

You may also like...