Om Min Idrett

I Min idrett kan du:

  1. Endre din personlege informasjon (eks. adresseendringer ved flytting, e-post osv.)
  2. Sjå kva for medlemskap, verv og kompetanse som er registrert på deg
  3. Betale krav frå klubben din (kontingent, treningsavgift osv. – betinger at klubben nyttar KlubbAdmin)Sjå rettleiing Betaling av klubbavgift
  4. Betale dine lisenser og skrive ut lisenskort (betinger at forbundet nyttar SportsAdmin Lisens)
  5. Melde deg på og betale kurs (betinger at arrangør nyttar SportsAdmin Kurs)
  6. Melde deg på og betale arrangementer (konkurransar, stevner, løp, møter) (betinger at arrangør benytter SportsAdmin Arrangement). Sjå rettleiing for påmelding og betaling til arrangement her
  7. Registrere din familie og gjere dei samme operasjonene for heile familien samla.Sjå rettleiing Legg til familie

Når du registrerar deg vel du den aktiviteten som er aktuell.

  • Fotball = aldersbestemt fotball
  • Idrettsskule = idrettskule, minitrimmen, symjing
  • Elles er det nok å velje berre Norane IL.

For meire informasjon følg denne lenka til brukarrettleiinga til idrettsforbundet.

Ny brukar kan nytte denne innlogginga

Eksisterande brukarar av min idrett loggar inn her:

You may also like...