Årsmøte Norane Idrettslag

Styret i Norane Idrettslag inviterer til årsmøte torsdag 11. februar klokka 19:00 i klubblokale på Ylvisåker – Norane oppvektsenter.

SAK 1. Godkjenning av innkalling
SAK 2. Val av møteleiar
SAK 3. Val av sekretær
SAK 4. Val av 2 representantar til å skriva under møteboka
SAK 5. Godkjenning av årsmeldingar
SAK 6. Godkjenning av rekneskapet
SAK 7. Fastsetting av kontingent
SAK 8. Innkomne framlegg
SAK 9. Val

Ønskjer du å kome med framlegg til sak på årsmøtet, må forslag sendast styret innan 28. februar.

MØT OPP PÅ ÅRSMØTE OG SEI MEININGA DI – VELKOMEN !

Styret

You may also like...