Category: Familiebading

Idrettslaget har tilbod til medlemmer i alle aldersgruppar om familiebading i i oppvarma basseng i symjehallen i Sogndal. Fri aktivitet. Ikkje symjeføre born er foreldra sitt ansvar, og må ikkje opphalde seg på djupna utan at ein vaksen er med.

SYMJING

Symjehallen i Sogndal laurdagar kl. 10.30-11.25 i oppvarma basseng; 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12, 9/1, 23/1, 6/2, 5/3 og 19/3 P.S. Alle må vere ute av bassenget til 11.25 og vere ferdig i garderoben...