Category: Anlegg

Norane idrettslag disponerar fleire anlegg på Ylvisåker som vert nytta til eigen aktivtet, utleige, eller til fri bruk for alle. Anlegga på Ylvisåker er klubb-/møterom, garderobar, fotballbane (grus), tennis-/badmington-/håndball-/basketballbane (kunstdekke) og sandvolleyballbane. I vinterhalvåret vert det lagt ut plastisbane. Etter avtale nyttar vi også ein gymsal. Sjå kontakt oss for spørsmål om leige eller bruk. I tilknyting til idrettsanlegget ligg det barnehage/skule med leikeapparat, småbåthamn, og eit flott friluftsområde med gode badeplassar.

Bli med – dugnad på tursti

Dugnad på ny tursti fra Ølmheim til Uri (ved rasteplassen).  Stort oppmøte på første dag med 11 vaksne, 5 ungar og ei katt! Bli med på nok ein triveleg ettermiddag der vi ryddar skog...

Bli med – ny tursti på Ølmheim

Dugnad på ny tursti fra Ølmeheim til Uri (ved rasteplassen). Møt opp til en trivelig ettermiddag der vi rydder bort skog og kratt på turtraseen som skal bli en del av en sammenhengen tursti...