Category: Ymse

Registerer ditt medlemskap i Min idrett

Vi ønskjer at alle våre nye og eksisterande medlemmar nyttar «Min idrett» og søkjer medlemskap i Norane IL. I Min idrett får du oversikt over medlemskap og betaling. Hugs, betalt medlemskap gir forsikring. Medlemsregisteret vert også nytta som...

Intersportavtale – rabatt

Intersport Sogndal og Norane Idrettslag har inngått avtale som gjeld frå 1.1.2015 til 31.12.2017 NIL sine medlemmar får nye rabattar som erstattar generell medlemsrabatt på 15 %. Er du medlem av Norane Idrettslag. Då...

Er du ung og engasjert i idretten?

Sogn og Fjordane Idrettskrins inviterer til leiarkurs for ungdom i Vik i Sogn 17.-19.oktober Kurset er prega av aktivitet, involvering og tema som: – Teambuilding og sjølvtillit – Ungdom i sentrum – Idrettens organisasjon...

Onsdagsturen 28.mai

Turen går til Vassvollen.Avreise frå Nortun kl 18.00, avgang frå Sevald kl 18.10.Klyppetur!Høveleg midt i veka trimtur på ein «liten laurdag». Irene og Lars

17. mai 2014

Korpset i bygda har for få medlemar i dag. Me spelar i folketoget 17.mai frå Ståi til festplassen på Ylvisåker med 11 medlemar + Rønnaug og Ivar. Tidlegare medlemar bør koma inn att i korpset ! Korpsundervising på Norane Skule rett etter...