Korpsøving

Korpsøving

  • When: 7. January 2015 17:45 - 20:00
  • Where: Nortun Ungdomshus Slinde
    Loading map...
  • Summary: Korpsøving kl. 1745 til kl. 2000 på onsdagar.
  • Detaljar:

    Aspirantopplæring kl. 1630-1650 (enkeltvis) og felles til 1745…

    Korpset har Spelefri 1. og 8. april 2015. Aspirantane øver 8. april …

Leif Arne

Spelar Euphonium