Om korpset

Norane Skule og Ungdomskorps skipa i 1979 med medlemar frå heile Norabygda.

Me er glad for nye og tidlegare medlemar som vil spela med oss. Du får instrument og opplæring eller nybyrjarkurs gratis…

Spelefri: Vinterferien, påskeferien,sumarferien, haustferien og juleferien…

Informasjon:  http://www.norane.info/korpset/speling/